Ilustration: White Arkitekter AB, Södra Sandby

 
Förnamn
Efternamn
E-post
Meddelande & önskemål

Genom att klicka på 'Skicka' godkänner jag att Skånemark Exploatering AB hanterar mina personuppgifter enligt deras Intregritetspolicy (öppna).

Illustration: White Arkitekter AB

Illustration: White Arkitekter AB

Projektbild för Norreholms Trädgårdsstad, Södra Sandby

Norreholms Trädgårdsstad, Södra Sandby

Förutsättningar

Södra Sandby är en liten charmig by i det skånska odlingslandskapet. Byn med sina drygt 6000 invånare har flera skolor och all den service vi behöver i vardagen.
I anslutning till exploateringsområdet finns utmärkta rekreationsmöjligheter i form av angränsande skogsparti och markvägar som löper ut i det öppna landskapet.

Projektets bärande gestaltningsidé är ett genomgående grönstråk, en ryggrad, med ett flertal platsbildningar varav den västra med en välutrustad lekplats. Dagvattenhanteringen är delvis öppen och mynnar ut i dammar.

Området kommer att innehålla olika produkter såsom radhus, kedjehus och fribyggartomter. Skånemark kommer att ha 57 fribyggartomter till försäljning där man har möjlighet att bygga sitt eget drömhus. Runt 180 nya bostäder blir det när området är utbyggt och klart.

I områdets sydvästra hörn kommer det också att finnas möjlighet till byggande av en förskola/skola.

Utbyggnaden av området kommer att ske i 2 utbyggndsetapper. Etapp 2 kommer att byggas ut först efter det att de flesta av tomterna på första etappen är sålda.

Försäljning

Alla fribyggartomter är nu sålda. Försäljning av rad- och kedjehus kommer ske av de byggherrar som köpt kvarteren för dessa hus.

Finansiering

Om ni behöver hjälp och rådgivning med finansieringen av ert tomt-/husköp så ställer Nordea upp och dom har dessutom ett fint erbjudande till Er som har planer på att bygga hus på Norreholms Trädgårdsstad i Södra Sandy.

Läs mer under fliken Dokument!

Illustrationer

Under fliken "Dokument" till höger finns preliminära illustrationer över området i pdf-format.

Projektstatus

Markarbetena är i full gång och entreprenör som tilldelades projektet är MJ Eriksson.

Tidplan

Första utbyggnadsetappens fribyggartomter har fått tillträde och husbyggnationen i området är i full gång. Andra utbyggnadsetappens tillträden är preliminärt satt till september 2018.

1281KP32Plankarta.pdf

1281KP32Plankarta.pdf

Läs dokumentet...

1281KP32Illustration.pdf

1281KP32Illustration.pdf

Läs dokumentet...

FinansieringNorreholmsTradgardsstadpdf.pdf

FinansieringNorreholmsTradgardsstadpdf.pdf

Läs dokumentet...

Hitta till området