Ilustration: White Arkitekter AB, Södra Sandby

projektbild för Rydebäck Villapark
 
Förnamn
Efternamn
E-post
Meddelande & önskemål

Genom att klicka på 'Skicka' godkänner jag att Skånemark Exploatering AB hanterar mina personuppgifter enligt deras Intregritetspolicy (öppna).

Rydebäck Villapark

Förutsättningar

Skånemark har sålt slut alla tomterna på området.

Vilka bestämmelser som gäller för byggnation på tomterna kan ni hitta under rubriken "Detaljplan".

På området kommer Öresundskrafts stadsnät med dess fibernät för Internet, TV och telefoni vara gällande.

Tidplan

Markarbetena börjar nu bli färdiga på området. Vissa planteringar återstår att göra samt den sista toppen på asfalten.


Beträffande radhustomterna finns det information under rubriken Radhus.

Gator, VA-ledningar och Parkmark

Alla anläggningar i området utanför tomtmark kommer att ägas och förvaltas av Helsingborgs Kommun.

Finansiering

Sparbanken Öresund, ditt lokala bankkontor i Rydebäck, hjälper gärna till att hitta en lösning på er finansiering. Läs mer under fliken dokument.

Detaljplan

Detaljplanen som pdf hittar du under Dokument nedan

Planbeskrivning

Planbeskrivning för Rydebäck Villapark hittar du som pdf under Dokument nedan.

Detaljplan

Allt om detaljplanen

Läs dokumentet...

Planprogrammet

Allt om planprogrammet

Läs dokumentet...

FinansieringRydebckVillaparknov2010.pdf

Finansiering Sparbanken Öresund

Läs dokumentet...

Hitta till området