Ilustration: White Arkitekter AB, Södra Sandby

Vi är Skånemark

Per Fredrik von Platen - VD

Arkitekt SAR/MSA, Civ ing Lantmäteri
Tidigare Uppdrag/Anställningar:
Stadsbyggnadsdirektör Helsingborgs Stad, Vägverket, konsultverksamhet
mobil: 0706-88 00 95
e-post: perfredrik@skanemark.se

Bo Nilsson - Affärschef

Ingenjör
Tidigare Uppdrag/Anställningar:
Fastighetsutvecklare, projektchef NCC Boende
mobil: 0705-79 60 99
e-post: bo@skanemark.se

Marcus Hernwall - Projektchef

Ingenjör
Tidigare Uppdrag/Anställningar:
Mark- och anläggningskonsult, byggledare
mobil: 0761-14 27 30
e-post: marcus@skanemark.se

Mats Nilsson - Fastighetschef

Ingenjör
Tidigare Uppdrag/Anställningar:

Fastighets- och projektchef NCC, byggchef IKEA
e-post: mats@skanemark.se